Сценарії


Сценарій
Тема: «Я учасник ринку»
Мета: розуміння понять: попит і пропозиція; усвідомлення того, яким чином визначаються ринкові ціни; опис і аналіз зв'язків між попитом, пропозицією та ціною; формування здібностей ведення переговорів.
Методи проведення заняття: моделююча вправа 1, моделююча вправа 2, симуляційна  гра «Ринок яблук», мозковий  штурм, робота з таблицею, робота з графіками.
Вік дітей членів клубу: учні  9, 10, 11 класів.
Час: дві години
Підручні матеріали: 12 карток (умовних банкнот), 12 карток (з кількістю балів), 36 карток для купівлі і 36 карток для продажу, аркуш проведення операції для кожного учня; контрольний аркуш для всієї групи; ідентифікатори для продавців. Фліпчарт з папером, маркери, посібники з економіки або доступ до Інтернету (виходячи з можливостей закладу, де працює клуб та бажання вчителя).

Хід заняття
1)        Розкажіть дітям про те, чим вони будуть займатися сьогодні на занятті.

Для того, щоб діти краще зрозуміли закон попиту та особливості побудови кривої попиту  слід на початку заняття змоделювати відповідну ситуацію по побудові графіку попиту. З цією метою пропонуємо провести  вправу 1. Її можна провести на початку заняття після того, як вчитель дасть визначення попиту. Проводиться вправа із цілою групою.

2)        Проведіть моделюючу вправу 1 одаток 1).

Як споживачі, учні зрозуміють, що зниження ціни на товар, як правило, призводить до зростання величини попиту на нього.

З метою побудови графіку пропозиції складемо шкалу пропозиції, заповнимо таблицю і побудуємо графік пропозиції. Для цього використаємо умовні дані, які можна отримати, проаналізувавши реальну ситуацію.

       3)    Проведіть моделюючу вправу 2 (Долаток 2).

Як майбутні підприємці, учні  усвідомлять, що різноманітні фактори, включаючи ціни, впливають на поведінку виробників. Високі ринкові ціни стимулюють виробників пропонувати на ринку більше товарів та послуг, а низькі – меншу кількість.

       4)    Сформуйте групи покупців і продавців.

5)        Проведіть і обговоріть гру «Ринок яблук» (Додаток 3).

Як дійові особи ринку, учні усвідомлять, що ціни та обсяги продажу на ринку встановлюються не в результаті бажання окремого споживача  або ж окремого виробника, а є результатом збалансування інтересів учасників ринку.

       6) Попросіть учнів визначити поняття «попт», «пропозиція» і «ціна рівноваги». Зпишіть на дошці сказане.  Запропонуйте одному з них зачитати їх в голос.  Вони можуть вибрати варіанти визначень понять, які (на їх думку) видаються їм правильними.
       7)    Роздайте учням посібники з економіки  (або здійсніть пошук визначень понять в Інтернеті). Запропонуйте їм знайти визначення понять «попт», «пропозиція»,  «ціна рівноваги».  та співставити свої визначення понять з офіційними у посібниках (в Інтернеті). Обговоріть результати цього співставлення.
       9)  Напишіть на дошці  вислів английского  экономиста Альфреда Маршалла «Незважаючи на величезні розходження в деталях, майже всі економічні проблеми мають ту ж саму суть. Ця суть є необхідність… зрівноважування попиту і пропозиції.»
      10)   Попросіть дітей подумати  над висловом Альфреда Маршалла і під час наступної зустрічі висловити свої думки.  
      11)    Попрощайтесь з дітьми. Повідомте їм час і місце наступної зустрічі.

Додаток 1
Моделююча вправа 1
Криву попиту можна побудувати використовуючи гіпотетичну ситуацію. Наприклад, Ви можете запропонувати учням побудувати таблицю попиту та графік попиту даючи таке завдання:
Хто у класі бажає та може придбати чарівну паличку (умовний товар у вигляді дерев’яної палички), яка вкаже вам на атестаціях, екзаменах з будь – якого предмету, саме той білет, який ви знаєте найкраще.  (Для успішного виконання цього завдання необхідно роздати учням умовні  банкноти (гроші). Кількість виданих гр.од. залежить від величини класу. Нехай в групі 12 учнів.
Ми пропонуємо такий розподіл:
-     1 (одну) умовну банкноту - 5 гр.од.
-     2 (дві) умовних банкноти по 4 гр.од.
-     2 (дві) умовних банкноти по 3 гр.од.
-     3 (три) умовних банкноти по 2 гр.од.
-     4 (чотири) умовних банкнот по 1 гр.од.
Після того, як учні зорієнтуються скільки у них умовних грошей вчитель визначає, хто бажає та може придбати чарівну паличку шляхом  опитування:
1.      Вчитель: Хто готовий придбати чарівну паличку  за ціною 5 гр.од.? (тільки один учень класу спроможний придбати паличку за такою ціною). Вчитель, або ж учень помічник на дошці записує отримані дані в таблицю, яка характеризує попит.
2.      Вчитель: Хто готовий придбати чарівну паличку  за ціною 4 гр.од. (Два учні в класі мають такі гроші, але і той, хто має 5 гр.од. погодиться придбати чарівну паличку за такою ціною ще з більшим задоволення. Тому величина попиту у цьому випадку складе 3 чоловіка). Вчитель, або ж учень помічник на дошці записує отримані дані в таблицю, яка характеризує попит.
3.      Вчитель: Хто готовий придбати чарівну паличку  за ціною 3 гр.од. (Два учні в класі мають такі гроші, але і ті, хто має по 5 гр.од.  та по 4 гр.од. погодяться придбати чарівну паличку за такою ціною ще з більшим задоволення. Тому величина попиту у цьому випадку складе 5 чоловік). Вчитель, або ж учень помічник на дошці записує отримані дані в таблицю, яка характеризує попит.
4.      Далі все повторюється аж до проголошення ціни 1 гр.од. За цією ціною всі учні класу будуть бажати і зможуть придбати цей умовний товар.
Після заповнення таблиці вчителем на дошці, або ж прозірки з використанням кодоскопу, учні в зошитах будують за даними таблиці криву попиту на чарівну паличку, що і відображає попит на неї в даний час. 
Таблиця 1Таблиця попиту (заповнена таблиця)
P (ціна за чарівну паличку)
Qd (кількість учнів готових придбати паличку за тією чи іншою ціною)
5 гр.од
1
4 гр.од
3 (1+2)
3 гр.од
5 (3+2)
2 гр.од
8 (5+3)
1  гр.од
12 (8+4)
За даними таблиці побудуйте графік попиту
Після побудови графіка дуже важливо проаналізувати деякі моменти. По – перше, слід відзначити, що дані відображають попит на товар, який склався в даній аудиторії і на протязі даного короткого періоду часу. По – друге, що величина попиту Qd скажімо за ціни 1 гр.од складає 12 чоловік і це означає, що за цією ціною товар згодні придбати всі споживачі (включаючи і тих, хто готовий заплатити 1 гр.од, 2 гр.од, 3 гр.од., 4 гр. од та 5 гр.од.).
З метою побудови графіку пропозиції складемо шкалу пропозиції, заповнимо таблицю і побудуємо графік пропозиції. Для цього використаємо умовні дані, які можна отримати, проаналізувавши реальну ситуацію.
Додаток 2
Моделююча вправа 2
Визначити готовність запропонування учнями своїх послуг по прибиранню класу за певну ціну (нехай це будуть додаткові бали до атестаційної роботи).
Нижче наведено приклад шкали пропозиції такої послуги учнями в групі з 12 чоловік. Слід відмітити, що нижченаведений розподіл є гіпотетичним. З метою моделювання ситуації вчителеві слід заздалегідь роздати картки з певною кількістю балів кожному учневі. Ми пропонуємо такий розподіл:
1 б. – 1 картка;
2 б. – 2 картоки;
4 б. – 4 картоки;
6 б. – 5 карток.
Після того як учні зорієнтуються скільки у них балів, вчитель визначає, хто бажає прибрати класну кімнату за ту чи іншу кількість балів шляхом опитування:
5.    Вчитель: Хто бажає прибрати класну кімнату за 1 додатковий бал до атестаційної роботи. (Один чоловік має відповідну картку і він погодяться це зробити). Вчитель, або ж учень-помічник на дошці записує отримані дані в таблицю, яка характеризує пропозицію.
Вчитель: Хто бажає прибрати класну кімнату за 2 додаткових бали до атестаційної роботи. (Два чоловік мають відповідні картки і вони погодяться це зробити, але і ті у кого картки з 1 додатковим балом також погодяться ще в більшій мірі надати таку послугу. Тому величина пропозиції за ціною 2б. складе 3 чоловіки). Вчитель, або ж учень помічник на дошці записує отримані дані в таблицю, яка характеризує пропозицію.
Вчитель: Хто бажає прибрати класну кімнату за 4 додаткових бали до атестаційної роботи. (Чотири чоловіки мають відповідні картки і вони погодяться це зробити, але і ті у кого картки з 2 та 1 додатковими балами також погодяться ще в більшій мірі надати таку послугу. Тому величина пропозиції за ціною 4б. складе 7 чоловік). Вчитель, або ж учень-помічник на дошці записує отримані дані в таблицю, яка характеризує пропозицію.
Далі все повторюється аж до проголошення ціни 6б. За цією ціною всі учні класу будуть готові надати дану послугу.
За наведеними даними ми отримаємо таблицю 2:
Таблиця 2 - Таблиця пропозиції (заповнена таблиця)
P - ціна за одиницю товару (надання послуги по прибиранню класної кімнати), в даному випадку виражена в додаткових балах до атестаційної роботи
Qs - величина пропозиції, тобто кількість чоловік, які готові запропонувати свої послуги
1 б.
1
2 б.
3 (1+2)
4 б.
7 (3+4)
6 б.
12 (7+5)

Після заповнення таблиці вчителем або ж його помічником на дошці учні в зошитах будують за даними таблиці криву пропозиції надання послуги по прибиранню класної кімнати.
При цьому ситуацію можна змінити на розгляд вчителя. Слід зазначити, що дані можна отримати виробляючи і пропонуючи реальні товари або видумані. (наприклад, беджики для учнів).

За даними таблиці побудуйте графік пропозиції
Після побудови графіка дуже важливо проаналізувати деякі моменти. По – перше, слід відзначити, що дані відображають пропозицію даної послуги, яка склалась в даній аудиторії і на протязі даного короткого періоду часу. По – друге, що величина пропозиції Qs скажімо за ціни 2 б. дорівнює 3 чоловіка і це означає, що за цією ціною згодні надати послугу всі продавці (включаючи і тих, хто готовий запропонувати послугу за 1 б.), а за ціною 6 б. 12 чоловік, тобто всі учні, хто готовий запропонувати послугу за 1 б., 2 б., 4 б., 6 б.
Додаток 3
РИНОК ЯБЛУК  - симуляційна гра
Цілі:
Усвідомлення того, яким чином визначаються ринкові ціни;
Розуміння понять: попит і пропозиція;
Опис і аналіз зв'язків між попитом, пропозицією та ціною;
Формування здібностей ведення переговорів.
Підручні матеріали:
36 карток для купівлі і 36 карток для продажу. Потрібно включити до гри наступну кількість карток:
для покупців:по 4 картки вартістю 90; 80; 30; 20 гривень
по 5 каток вартістю 70; 60; 50; 40гривень
 для продавців:по 4 картки вартістю 100; 90, 40, 30 гривень
по 5 карток вартістю 80; 70; 60; 50 гривень
-          аркуш проведення операції для кожного учня;
-          контрольний аркуш для всієї групи;
-          ідентифікатори для продавців.
Зауваження до проведення занять:
Грає дає учням можливість взяти участь в діяльності, подібній до купування і продажу продуктів на вільному ринку. Ця гра вимагає участі принаймні 25 учнів, але не більше ніж 50. На її реалізацію і обговорення потрібно 90 хвилин.
Хід гри:
Підготуйте середину залу так, щоб учасники могли вільно рухатися. Виберіть двох учасників для того, щоб тримати картки – одна для покупців, друга – для продавців (підручний матеріал № 1).  Вибериіть одного учня, щоб записував всі операції на одному спільному класному аркуші –найкраще на дошці, так щоб всі могли спостерігати запис (підручний матеріал № 2).
Поділіть клас на дві рівні групи. Одна група це покупець, друга це продавець. Роздайте продавцям ідентифікатори (напр. наклейки, пов‘язки). Зазначте, що покупці в процесі всієї гри будуть покупцями, а продавці впродовж всієї гри будуть продавцями. Підкресліть, що не дозволяється змінювати ролей в процесі ігри!
Роздайте кожному картки до проведення розрахунків, на яких учасники записуватимуть свої операції (підручний матеріал № 3). Переконайтеся, що учні знають як підраховувати прибуток на картах.  
Уточніть правила гри – продавці і покупці зустрічаються на ринку. Перші продають яблука, другі хочуть їх придбати. Коли продавець знаходить покупця і обидві особи погоджуються щодо ціни, після чого проходитиме операція купівлі-продажу, обов'язком продавця є подання суми операції особі відповідальній за запис цін на дошці. Потім продавець і покупець називають на нові картки до гри від осіб, які зберігають ці картки. Потрібно цих учнів розмістити біля дошки з записаними результатами операцій. Продавці і покупці проводять операцію лише в повних грошових одиницях, щоб полегшити математичні обчислення. Зазнач, що метою кожного є максималізація прибутку.
Нагадайте, що кожен учасник гри повинен вказувати на своїй картці запису операції, а також зазначити отримані прибутки або втрати.
Поінформуйте, що грає складається з п'яти раундів сесії продаж, з яких кожна триватиме 5 хвилин і що ти подаватимеш час закінчення раунду на хвилину перед її закінченням так, щоб граючий повинні були час докінчити транзакцію. Якщо комусь не удасться зробити транзакцію, ціну з карти вписує як втрату на своїй карті транзакції. Перевірте, чи всі розуміють інструкцію гри.
Проведіть симуляцію.
Після кожного раунду дозвольте учням розрахувати прибутки або втрати, що є ефектом цього раунду. Поцікавтеся – хто досяг найбільшого прибутку, кому не пощастило? Чому так сталося? Після двох раундів учні самі повинні відмітити, що ті, хто провів багато операцій досягають вищих прибутків.
Під час перерв в „торгах” зверніть учням увагу на результати, які записуються на дошці. Зазначте, що вони містять важливу для них інформацію, не підказуйте яку саме, нехай учні самі навчаться її використовувати за принципом інтуїції. Перший раунд ви можете розцінити як спробу. Роз’ясніть після нього всі сумніви. Після трьох раундів проведіть дискусію:
·              Яка ціна яблук найчастіше спостерігалася в раунді 3?
·              У якому раунді ціни були найбільш диференційовані?
·              Чому ціни були щораз менш диференціювані? (Конкуренція є найважливішою причиною цінової концентрації навколо ціни рівноваги).
·              Хто визначає ринкову ціну яблук?
·              Що таке ціна рівноваги? Як її досягнути? (Це хороша нагода підкреслити, що точності моделі рівноваги не можливо перенести в умови справжнього світу, а також що власне ми ніколи не доходимо до ціни ринкової рівноваги. Як тільки ми до неї наближаємося, щось змінюється).
Раунд IV ідентичний попереднім з тією відмінністю, що половина продавців буде виключена з гри – отже пропозиція буде обмеженою. Після сесії дозвольте гравцям записати на індивідуальних аркушах результати операції (прибутки і втрати). Підсумуйте цей раунд задаючи запитання:
·              Чи після зменшення кількості продавців ціни виросли чи впали? (повинні вирости)
·              Чому ціни змінилися?
Попросіть учнів, щоб нову ситуацію на ринку порівняли з економікою, може вони знають приклади товару, пропозиція якого стала обмеженою і ціни виросли. Скажіть, що зараз ви аналізуватимете зворотну ситуацію, тобто, зменшиться кількість покупців, натомість кількість продавців буде такою ж як в І, II і III раундах. Проведи сесію і дозвольте учням записати на індивідуальних аркушах їх прибутки і втрати. Підсумовуючи раунд V запитайте:
·              Що стало з цінами?  (повинні впасти)
·              Чому ціни змінилися?
Попросіть учнів, щоб нову ситуацію на ринку порівняли з економікою, може вони знають приклади товару,  попит на який став обмежений і ціни впали.
Картки купівлі і продажу можуть бути також використані до складання кривих попиту і пропозиції. Точка у якій криві перетинатимуться то розмір ринкової рівноваги для даної пропозиції і попиту. Після складання плакату постав перед учнями наступні запитання:
·              Що показує крива попиту?
·              Що показує крива пропозиції?
·              Які зв'язки існують між ціною товарів і послуг та кількістю осіб, які виробляють і постачають їх  на ринок.

Підручний матеріал № 1.
Аркуш результатів
ПРОДАВЕЦЬ
(Ім'я і прізвище) .........................................................................................................................

№ операції

Ціна на твоїй картці

Отримана ціна

Прибутки

Збитки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
РАЗОМ


Аркуш результатів
ПОКУПЕЦЬ

(Ім'я і прізвище) .........................................................................................................................

№ операції

Ціна на твоїй картці

Отримана ціна

Прибутки

Збитки


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
РАЗОМКартки для покупців і продавців
ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 100 грн. матимеш збитки.
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 70 грн. матимеш збитки.

ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 90 грн.  матимеш збитки.
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 60 грн. матимеш збитки.

ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 40 грн.  матимеш збитки.
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 50 грн. матимеш збитки.

ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 30 грн.  матимеш збитки
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 40 грн. матимеш збитки

ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 80 грн.  матимеш збитки.
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 90 грн. матимеш збитки.

ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 70 грн.  матимеш збитки.
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 80 грн. матимеш збитки

ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 60 грн.  матимеш збитки.
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 30 грн. матимеш збитки.

ПРОДАВЕЦЬ
Тобі потрібно продати 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся отримати якомога вищу ціну. Якщо продаси дешевше ніж за 50 грн.  матимеш збитки.
ПОКУПЕЦЬ
Тобі потрібно купити 1 ящик червоних, соковитих яблук. Намагайся заплатити якомога меншу ціну. Якщо заплатиш більше ніж 20 грн. матимеш збитки.


Джерела інформації:
1. Матеріали семінару для керівників клубів «Шкільна академія підприємництва 2».
            2. Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті (2003)   
            3.Гальчинський А.С. та ін. Основи економічних знань (посібник), 10-11 класи. – К.: Вища школа, 1999.
5.Прикладна економіка. Навчальний посібник для учнів старших классів. – Львів,
1998.
            6. Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике. – М.: Общество “Знание”, 1993.
            7. Економіка для старших класів. Навчально-методичний посібник/ М. Уоттс, С. Маккоркл, Б. Мезарос, Р.Ф. Сміт, Р.Дж. Хайсміт. – Львів: УРЕО, 1999.
            8. Уразов А.У., Саух І.В., Маслак П.В. Основи економічної теорії Навчальний посібник . – Житомир, 2004

Додаток 4

Глосарій

Попит, як економічна катнгорія це представлена на ринку потреба в товарах та послугах, забезпечена грошима покупців. Це кількість товарів, яку споживачі бажають та можуть придбати за певною ціною у визначений період часу.
Величина  попиту – це та  максимальна кількість товару, яку погоджуються придбати споживачі за певною ціною при певних умовах за одиницю часу.
Ціна попиту — це та найвища ціна, яку згодні заплатити споживачі за ту чи іншу кількість товарів.
Пропозиція — це згода виробника запропонувати той чи інший товар за певною ціною. В кількісному відношенні – це сума цін товарів та послуг, що пропонуються для продажу на ринку
Ціна пропозиції — це та найнижча ціна, за якою виробник згоден запропонувати певну кількість товару.
Величина пропозиції – це максимальна кількість якогось товару, яку згоден запропонувати продавець або група продавців за проміжок часу при певних умовах по тій чи іншій ціні.
Ціна рівноваги (збалансована ціна) — ціна на конкурентному ринку, за якої величина попиту та пропозиції рівні (кількість товарів і послуг, які бажають купити споживачі, абсолютно відповідає кількості товарів і послуг, які виробники бажають запропонувати).

Примітка. Використані матеріали семінару Центру Розвитку Освіти у Варшаві за проектом «Шкільна академія підприємництва 2» в рамках Програми польської закордонної допомоги Міністерства закордонних справ РП

1 коментар:

  1. Спасибі за сценарій, який навіяв спогади польського навчання і наш досвід орієнтуватися в ринкових відносинах. З повагою, Світлана Вікторівна, Дніпропетровськ

    ВідповістиВидалити