20.09.13

Досить часто ефективність спільної діяльності цілком і повністю залежить від того, наскільки успішним виявився процес комунікації, що її супроводжувала. До практичних знань належать і так звані "soft-skills", тобто гнучкість, самостійність, витривалість, мобільність, уміння працювати в команді, налагоджувати стосунки у колективі та розв'язувати конфліктні ситуації.
Низький рівень практичних знань в галузі ділових комунікацій породжує страх, невпевненість, послаблення пам'яті, уваги, працездатності, порушення динаміки мови, і як результат, в учасників взаємодії з'являються стереотипи висловлювання, конформність поведінки. І навпаки, комунікативна компетентність учасників спільної діяльності викликає у суб'єктів спілкування прагнення до оптимальної реалізації можливостей і здібностей, допомагає їм переживати радість від контактів, впевненість у власних силах. 
Розвитку вмінь працювати в команді, підвищенню рівня групової згуртованості, сподіваємось, сприятимуть наступні матеріали:
https://docs.google.com/file/d/0B-ssmQ9NdFRZVkE0MHc3X3JqZTg/edit?usp=sharing
А саморозвиток розпочинаємо з усвідомлення власного "Я":

Немає коментарів:

Дописати коментар